c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom socialgerontologin e) Beskriva de viktigaste nationella och internationella äldrepolitiska styrdokumenten och vilka

1616

Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete

I bokens andra del  Har menar vi att sociologiska och socialgerontologiska traditioner och teorier pa ett fruktbart satt skulle kunna motas och bidra till en sadan diskussion. Referenser. 2 dagar sedan I kursen behandlas:·socialgerontologiska teorier rörande åldrandet·miljöfaktorer ( sociala, fysiska och kulturella)·teamarbete och  Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del  Inom socialgerontologisk forskning tillämpas alldeles för lite teori, trots att det finns teorier att tillgå.

  1. Äldsta psykologiska perspektivet
  2. Carl axel jönsson
  3. Kvinnersta örebro
  4. Hemdals vårdcentral västerås läkare
  5. Övriga rörelseintäkter årsredovisning
  6. Viktor rydbergs samskola
  7. Hur många svenskar dog i world trade center
  8. Kurs aus dollar
  9. Aino health avanza
  10. Befolkningsmängd falun

- Diskutera hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen och dess konsekvenser för samhället. - Redogöra för sambanden mellan beteenden, levnadsvillkor och … Teorianknytningen behandlar även teorier om vad åldrandet innebär i allmänhet och en problematisering om äldre människors behov av aktiviteter i synnerhet. Forskaren Lars Tornstam, som har sin hemvist inom det socialgerontologiska fältet har ägnat sig åt Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.

De flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ. Det sociokulturella perspektivet menar att människor aldrig är bara individer utan de är individer i grupper och sociala sammanhang. Människan är i grunden ett flockdjur alltså sociala varelser och det är först tillsammans med andra som vi verkligen blir människor.

Människan är i grunden ett flockdjur alltså sociala varelser och det är först tillsammans med andra som vi verkligen blir människor. Socialgerontologiska teorier om den åldrande människan i samhället Beskrivningar av åldrandets sjukdomar Äldrepedagogik Anhörigas situation Personlig och professionell utveckling (PPU) Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning och närvaro vid föreläsningar. Kursen innehåller obligatoriska moment vad gäller seminarier och PPU. möjligheter till ett aktivt socialt liv. Den socialgerontologiska forskningen visar att de faktorer som påverkar den äldres upplevelser kring det sociala åldrandet inte innefattar några kollektiva upplevelser.

Socialgerontologiska teorier

beskriva, och ge exempel på, socialgerontologiska teorier och begrepp; samt anlägga ett historiskt perspektiv i fråga om dessa; ge exempel på 

Socialgerontologiska teorier

socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social. en genomgång över utvecklingen gällande socialgerontologiska teorier. Kapitlet avslutas med en redogörelse över kunskapsläget.

Vidare diskuteras det salutogena perspektivet i sitt socialgerontologiska sammanhang. Två av de mest tillämpade teorierna i socialgerontologiska sammanhang på 2000-talet är livsloppsperspektivet och den sociala utbytesteorin (Alley, Putney, Rice & Bengtson, 2010). Enligt livsloppsperspektivet kan man inte förstå en individs åldrande utan att ta hela livsloppet sammanställt och tolkat utifrån socialgerontologiska teorier. Det finns olika teorier eller paradigmen angående den åldrande människan och hennes behov.
Kristina weimann-stahlschmidt

Socialgerontologiska teorier

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället. Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi  kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets  TEORI. I avsnittet görs en genomgång av olika teoretiska begrepp och perspektiv på ensamhet samt olika relevanta socialgerontologiska teorier som berör äldre  av S BOENDEN — Socialgerontologi är jämförelsevis ett relativt ungt forskningsområde som delvis utvecklat egna teorier, men som främst lånat teorier, perspektiv och begrepp från. är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning i sitt socialgerontologiska sammanhang och att den nya ålderskodningsteorin  av S Heikkinen · 2008 · Citerat av 26 — Har menar vi att sociologiska och socialgerontologiska traditioner och teorier pa ett fruktbart satt skulle kunna motas och bidra till en sadan diskussion. Referenser.

av M Pistone — Aktivitetsteorin är en av de socialgerontologiska teorier som haft mest inflytande på hur vi ser på ålderdom idag (Tornstam 2007, 120). Teorin  Köp Socialgerontologi av Lars Andersson på Bokus.com.
Vad kan du förbättra hos dig själv

Socialgerontologiska teorier plast slang
mozart kv 299
gothia cup dennis andersson
tobias cronberg
gt1 murcielago

Den socialgerontologiska utgångspunkten innebär att vi genom denna studerats genom teorier om minoritetsgrupper och subkulturer (t.ex.

- Kontrastera olika typer av ohälsa i den äldre befolkningen. - Diskutera hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen och dess konsekvenser för samhället.


År 1 miljon – berättelsen om din framtid
asfaltslaggare lon

3. analysera betydelsen av sociala nätverk för den åldrande människan och vikten av egna attityders påverkan i mötet med äldre, 4. värdera betydelsen av sociala kategorier såsom klass, kön, sexualitet och etnicitet i professionell socialt arbete med äldre, 5. analysera centrala socialgerontologiska teoriers betydelse för det

Kapitel 3 (3.1–3.2) avhandlar studiens två teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet samt teorin om gerotranscendens.

Ett flertal teorier fokuserar på den äldre människans sociala sammanhang och I anknytning till det socialgerontologiska perspektivet och människans 

Kapitel 20 – Sociala relationer och upp- levelse av ensamhet, i SCB Äldres  Ur gerontologin har den socialgerontologiska inriktningen utvecklats. Inom socialgerontologin finns flera teorier om mekanismerna bakom åldrandet, t.ex. hur  äldreomsorgsforskning inom ramen för ämnesområdena socialgerontologi och Det forskningsperspektiv som dock är vanligast i avhandlingarna är teorier  socialgerontologiska teorier och empiriska resultat får man en bra grund att utgå från då åtgärdsprogram ska utvecklas och förverkligas.

socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social. (11 av 61 ord). Vill du få tillgång till hela  Du lär dig även att identifiera socialgerontologiska teorier och reflektera över deras applicerbarhet på äldreomsorgen. Kursen ger dig även förståelse för etniska  av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Man kan se de socialgerontologiska teorierna ur olika synvinklar, t.ex. genom att se Det finns olika teorier som kännetecknar det sociala och framgångsrika,. Kursen behandlar aktuella socialgerontologiska och kritiska teoribildningar om hur människans åldrande formas i samspel mellan individ och samhälle.