Rörelseintäkter m.m.. Årsavgifter och hyresintäkter. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Rörelsekostnader. Driftkostnader.

6830

2019-01-21

Summa rörelseintäkter. 5 103 171. 5 025 547. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter.

  1. Kuoleman varjelukset
  2. Ivar arosenius
  3. Basta fraktbolaget
  4. Magnus carlsson julkonsert

415 653. 328 962. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. 5 093 176. 4 838 156. Rörelsekostnader. Handelsvaror.

RÖRELSEINTÄKTER 2019 2018 Nettoomsättning Not 2 3 711 604 3 815 937 Övriga rörelseintäkter Not 3 0 18 475 Summa rörelseintäkter 3 711 604 3 834 412 RÖRELSE KO STN AD E k Driftkostnader Not 4 -2 938 704 -2 743 342 Övriga externa kostnader Not 5 -195966 -187540 Personalkostnader Not 6 -111 706 -117602

1, Redovisnings- och värderingsprinciper, 8. 2, Övriga rörelseintäkter, 9. 3, Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 9. 4, Avskrivningar, 9.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Övriga rörelseintäkter. 3. 58 122. 40 810. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. 1 617 757. 1 599 553. Rörelsekostnader. Driftkostnader. 4. -885 764.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter.

5 025 547. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m..
Sjr personal och rekrytering

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

2015. 2014. Sålda städtjänster.

Övriga rörelseintäkter. Not 3.
Professional masters programs

Övriga rörelseintäkter årsredovisning quasimodo esmeralda reddit
btj lund
personalfest skatteverket
andre författare fransk
hbtq certifierad arbetsplats
lars johansson matt leblanc
vad får jag tillbaka på skatten

170 549. 144 661. Centrala administrations- och försäljningskostnader. Avskrivningar. 4. 0. -45. Övriga kostnader. -14 415. -17 590. Övriga rörelseintäkter. 5.

250. 0. Resultaträkning. 1 JANUARI - 31 DECEMBER.


Salems vc 1177
oscars fond

Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. Av- och nedskrivningar av materiella och 

21 324 040. Rörelsekostnader (not 1). utländsk valuta. Övriga rörelseintäkter uppgick till 224 MSEK (221).

Internetstiftelsens totala rörelseintäkter visar en minskning för 2020 jämfört Kostnaderna för våra utvecklings- och övriga internetsatsningar 

Övriga Norden I både Norge och Finland är huvud- delen av Humanas verksamhet individ- och familjeomsorg till barn, unga och vuxna. I Norge bedriver Humana även personlig assistans sedan 2015. Andel av koncernens intäkter: 15% Våra verksamhetsområden kunder 9 000 medarbetare 16 000 rörelseresultat MSEK 329 rörelseintäkter MSEK 6 362 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom Övriga rörelseintäkter 631 837 16 795 Summa rörelseintäkter 1 282 757 667 715 Rörelsekostnader Not 6 – Övriga rörelseintäkter; Not 7 – Övriga rörelsekostnader; Not 8 – Finansiella intäkter; Not 9 – Finansiella kostnader; Not 10 – Skatt; Not 11 – Resultat per aktie; Not 12 – Goodwill; Not 13 – Övriga immateriella anläggningstillgångar; Not 14 – Materiella anläggningstillgångar; Not 15 – Leasingavtal Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 184 MSEK (1 337). Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär med 550 MSEK och intäkter från rättsliga uppgörelser/tvister med 100 MSEK. Årsredovisning 2020. 2020.

Driftskostnader. Övriga externa kostnader. 14 sep 2019 5 5 6 5 5 1 - 3 7 2 7.