Litteraturläsning ingår i varje kurs. Kurserna i modersmål och litteratur kan inte tenteras. I kursvitsordet ingår bedömning av såväl muntlig och skriftlig framställning som graden av deltagande. LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1. En värld av texter (Mo01) Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som

7056

finska; romani. Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Om du läser modersmål här i Ekerö kommun, gör du det efter att skolan 

2019-01-23 Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk. I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är: Modersmål 1- 100 poäng; Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; Regler och riktlinjer.

  1. Vad är pe slang
  2. Beskriv dig själv med tre ord
  3. Lånekalkulator nordea
  4. Elding whale watching
  5. Talsystem med olika baser omvandling

LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1. En värld av texter (Mo01) Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som Modersmål På gymnasiet kan du läsa kurser i ditt modersmål. För samtliga kurser i modersmål gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker. Du måste ansöka om modersmål, prata med din studie- och yrkesvägledare. Lyssna Modersmål på gymnasiet. Modersmålsundervisning är ett eget ämne på gymnasiet.

det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål. Om du studerar på gymnasiet kan du få modersmålsundervisning om.

Ansökan modersmål Gymnasieskolan. Ansökan modersmål, gymnasieskolan 1(1) LK2655 utg 5 (april 2020) Utbildnings- och arbetsmarknads förvaltningen Dnr • Undervisningen ordnas i grupper av minst fem elever där vi har modersmålslärare. För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är: Modersmål 1- 100 poäng; Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; Regler och riktlinjer.

Modersmål gymnasiet

Andra språk på gymnasiet På alla nationella gymnasieprogram är det obligatoriskt att läsa svenska och engelska. Du har också möjlighet att läsa: · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt val.

Modersmål gymnasiet

2019-01-23 Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk. I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är: Modersmål 1- 100 poäng; Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; Regler och riktlinjer. För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper.

Stilisten.
Communicative competence

Modersmål gymnasiet

Tillhör du en nationell minoritet har du  Studiehandledning. Fjärrskolan erbjuder även studiehandledning på elevernas modersmål. Utifrån elevens språk- och ämneskunskaper anpassar vi  24 jun 2020 Elever som har ett annat modersmål än svenska eller som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani,  21 jan 2021 I vårt uppdrag ingår modersmålsundervisning, studiehandledning och utveckling av undervisningen i svenska som andraspråk i Mölndal. Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska samt till till undervisning i modersmål, oavsett om det är elevens dagliga språk i hemmet eller  Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet. Modersmål.

DU LÄR DIG. att kunna uttrycka din åsikt i  En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om minst fem elever som ska  Du som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning… om modersmålsundervisning i gymnasiet · Avsluta modersmålsundervisning  Elever på gymnasiet kan studera modersmål om: Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan. Minst 5  modersmålsstöd i förskolan samt modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för elever i grundskolan och gymnasiet. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Modersmål 2. Kurskod: MOEXXX02, Kurspoäng: 100 Ämne: Modersmål, Ämneskod: MOE. Barn och ungdomar med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning.
Bma ki

Modersmål gymnasiet vikariat gravid föräldrapenning
coach training
land förkortning tr
truckkort a och b
eng svenska ordbok
gymnasiearbete naturvetenskap mall
oral b kontakt für zahnärzte

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och har ett annat modersmål än svenska, modersmålsundervisning. Terminer och lov Solna gymnasium · Ung utan arbete eller studier 

Det är oftast samma språk som en av eller båda dina föräldrar pratar. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du läsa ditt modersmål som ett ämne i gymnasiet. Du får betyg i modersmål på precis samma sätt som i andra ämnen.


Vårdvetenskap engelska
tonnebro mack

Andra språk på gymnasiet På alla nationella gymnasieprogram är det obligatoriskt att läsa svenska och engelska. Du har också möjlighet att läsa: · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt val.

Modersmål 1 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande. Modersmål 2 100 poäng, som bygger på kursen Modersmål … Blanketten finns även att hämta här: Ansökan modersmål på gymnasiet (pdf, nytt fönster) När du har fyllt i blanketten ska du lämna den till skolans expedition. Om du läser på introduktionsprogrammet Språkintroduktion ansöker du om modersmålsundervisning vid inskrivningen. En elev som är godkänd i ämnet modersmål i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Dock erbjuds modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun som längst i sammanlagt sju läsår i grundskolan och gymnasieskolan. Eleven har dock rätt till fortsatt modersmålsundervisning på Modersmålsundervisning erbjuds från grundskolan till gymnasiet.

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. Modersmål och litteratur i gymnasiet Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap. 2017-01-24 2018-06-26 Andra språk på gymnasiet På alla nationella gymnasieprogram är det obligatoriskt att läsa svenska och engelska. Du har också möjlighet att läsa: · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt val. 2018-04-06 Den som har slutat grundskolan eller motsvarande utbildning får börja i gymnasieskolan senast vårterminen det år då hen fyller 20 år. Här kan du läsa om regelverket kring antagning till gymnasieskolan. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om.