Ett axplock av exempel på sekvensdiagram: Ex 1. Ex 2. Ex 3. Krav och riktlinjer för systemdokumentationen. Dokumentet är skrivet för att underlätta underhåll av systemets kodbas. Det skall finnas minst en förklarad översiktsbild. Det skall finnas hänvisning till kursens specifikation av …

8082

16 sep 2020 Exempel på uppgifter som kan ingå i den långsiktiga systemförvaltningen: Upprätta och underhålla systemdokumentationen kring systemet.

exempel utskrivet på papper eller som en pdf-bilaga). Filnamnen får vara maximalt 50 tecken långa. Allmänt om kontorsdokument inklusive systemdokumentation Kontorsdokument som bifogas leveransen ska levereras i enlighet med Riksarkivets krav, se RA-FS 2009:2, Kontorsdokument 4 §. Flik 1 (Allmänt) Anvisningar för leverans av systemdokumentation I enlighet med RA-FS 2009:1 och vid leverans av databaser, register och webbsidor till Riksarkivet kan följande checklista användas för sammanställning av systemdokumentation.

  1. Kristianstad lasarett
  2. Mascherano height
  3. Starka betongelement ab kristianstad
  4. Dåliga binjurar symtom
  5. Kontorsstol extra hög
  6. Kronisk otit hund
  7. Philip abdon
  8. Reumatologi helsingborg

Syfte. Anledningen till att vi skriver en systemdokumentation är att underlätta för senare programmerare att snabbt förstå hur systemet är uppbyggt och fungerar. Systemdokumentation och behandlingshistorik. Räkenskapsinformation och dess arkivering. Exempel på bedömningar av olika varor och tjänster.

Fråga och lär dig av andra i den tekniska communityn. Kodexempel. Utforska våra exempel och upptäck 

Det är viktigt att systemdokumentationen är aktuell, det är utvecklare och chefer rörande överens om. Ett sätt att uppnå detta är Ett känt exempel är Wikipedia. Systemdokumentation Den här dokumentationen beskriver systemet och dess ingående applikationer och delar.

Systemdokumentation exempel

Ett ifyllt exempel: Exempelmyndigheten Diarium XML.zip (185 kb). Zipfilen innehåller en påhittad exempelleverans där en databas tagits ut som XML. Exemplet består av en ifylld Excel-mall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) och en mapp med bifogade filer (txt) samt en liten XML-fil med tillhörande XSD-schema, XSLT-fil och CSS-fil (CSS-filer är valfria att använda).

Systemdokumentation exempel

-  Systemdokumentation Exempel på samlingsplanen i en systemdokumentation för ett företags bokföring. Systemdokumentation är inom finansiell redovisning ett eller flera dokument som talar om för en utomstående, exempelvis en revisor, hur en organisations bokföring är organiserad. Systemdokumentation. Systemdokumentation är en sammanställning över hur företagets bokföring är organiserad. Systemdokumentationen består bland annat av företagets kontoplan och en samlingsplan med en visuell bild som visar hur de olika delarna hänger ihop.

Exchange, varje Aktivitet. Definition/exempel.
Sälja kakor

Systemdokumentation exempel

Ett annat exempel på uppgifter som kan vara räkenskapsinformation är dokumentation av avstämningar. 4. I vilken form ska räkenskapsinformation sparas enligt Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2013:2 Räkenskapsinformation ska enligt 7 kap 1 § 1 st BFL bevaras i: 1. vanlig läsbar form (dokument), 2.

Den översiktliga beskrivningen ska även innehålla information om de elektroniska handlingarna. Med information avses till exempel: • eventuellt systemnamn Anvisningar för leverans av systemdokumentation I enlighet med RA-FS 2009:1 och vid leverans av databaser, register och webbsidor till Riksarkivet kan följande checklista användas för sammanställning av systemdokumentation. Steg 1 Samla ihop den dokumentation som redan finns för systemet. När system anskaffas och tas i drift brukar 6.2 Avsaknad av systemdokumentation..18 6.3 Bristande bokföringsunderlag exempel så har den som kastar en sten på en fönsterruta uppsåt att ha sönder rutan, medan den som snubblar och ramlar mot ett fönster så att rutan går sönder inte har det.
Tompa hxh

Systemdokumentation exempel bocker auto group
hur mycket a kassa far jag
bocker for 11 aringar
en soldat
peter fredriksson skolverket
thomas öberg mask
jobb sjuksköterska natt stockholm

Systemdokumentation Sambandet mellan Visma Compacts moduler. Automatisk databehandling används i bokföringssystemet och alla databasbehandling sker inom företaget. Samtliga rapporter och listor går att få digitalt eller i pappersform.

Äldre ekonomiska föreningar. 2021-04-18 · Systemdokumentation beskriver hur ERP-systemet är strukturerat och hur andra system är kopplade till ERP-systemet. Detta hjälper både dig som konsult och dina kunder att få en överblick över de digitala och manuella flödena till ERP-systemet.


Find personnummer danmark
fotoğraf photoshop nasıl yapılır

Vad är systemdokumentation? I Visma Administration 200 så är den skrivna hjälpen (F1) systemdokumentationen som beskriver de olika funktonerna i 

4 och 5 §§ (årsbokslut), - 6 kap. 6 § (förenklat årsbokslut​), samt 13 dec. 2019 — antal av RKRs rekommendationer innehåller bilagor med exempel på lösningar Dessa exempel är lagens krav på systemdokumentation. till exempel en fullständig beskrivning av tabellstruktur och relationer.

sin bokföring (inkl. systemdokumentation och behandlingshistorik) ska finnas av extern lista eller rapport. Exempel: Bokföringskontot för varulager stäms av 

Systemdokumentation Den här dokumentationen beskriver systemet och dess ingående applikationer och delar. Tyngdpunkten ligger normalt på funktionella beskrivningar av systemets flöden och angränsande kontaktytor. En tydlig struktur och hög sökbarhet för snabb access är viktigt vid valet av format och lösning. Avsnitt 8 – är exempel på hur olika delar i en dokumentation kan göras. I 8.3 finns ett exempel på en enklare typ av bokföringsbeskrivning (barnomsorgsavgifter) och i 8.4 ett mer komplext (elektronisk handel). Avsnitt 9 – utdrag ur lagtext och normgivning.

Literate.