Organisation och ledning. Verksamheten för utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället är samlad i fakulteter. Humanistiska fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Fakulteten består av en fakultetsstyrelse, ett fakultetskansli, …

3342

Vi på Humanistiskt Lärcentrum vill vara tydliga med att beskriva hur det går till att studera hos oss för att ni ska känna er medvetna och trygga med valet gällande era studier.

I LJUNGBY KOMMUN FORMAR VI FRAMTIDEN TILLSAMMANS Foto: Spelning på Lokal16. På kursen blir du introducerad till teorier aktuella för studier av digitala kulturer ur såväl samtidshistoriska som nutida perspektiv. Du studerar digitala kulturer i relation till olika kulturbegrepp och tongivande humanistiska och kulturvetenskapliga forskningsinriktningar. Humanistiska principer kommer också till uttryck i, till exempel, FN:s förklaring om mänskliga rättigheter (1948)1 och i humanistiska deklarationer som Amsterdamdeklarationen (2002)2 En minimidefinition av humanism Alla organisationer som vill bli medlemmar i IHEU (International Humanist and Ethical Union) måste godta det här utlåtandet: Centralt i kulturstudier står dess kulturbegrepp: all kultur har sitt ursprung i historiskt bestämda särskilda sätt att leva som bygger på gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemönster vilka måste ges mening och kommuniceras, just för att kunna vara gemensamma. I sin avhandling beskriver hon en humanistisk kultursyn (det Skaraborg Emergency Mode Tour 2020 kallar kultur som linje), marknadsorienterad (kultur som punkt) och sociologisk (kultur som cirkel). Hon har i sin tur hämtat inspiration från biblioteksforskaren Dorte Skott Hansens så kallade kulturpolitiska argumentationsschema från 1999. Kulturbegrepp Estetiskt Antropologiskt (gruppbaserat) och estetiskt Antropologiskt (individbaserat) och estetiskt Rum/plats- begrepp Konstnärligt, universellt rum Nationellt rum Glokala platser Argumentations-schema Humanistiskt Sociologiskt Marknads-orienterat Politisk styrningsmodell Professions-orienterad mecenatmodell Legal-byråkratisk På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material.

  1. Ostersund kommun lediga jobb
  2. Fastighetsforvaltare uppsala
  3. Befolkning kalmar
  4. Arborist utbildning göteborg

av O Pripp · Citerat av 10 — Inte sällan kom alltså de intervjuade in på verksamhetens inriktning där artisteri, konstnärskap och humanism borgade för en öppenhet inför kulturella och etniska. I det humanistiska kulturbegreppet ingår uttryck av underhållning, Inom detta kulturbegrepp är det kulturellt skapande som litteratur, konst,  Kulturbegrepp. Uppgifter. Humanistiskt (estetiskt). Ge stöd till konst. Bildning.

I det humanistiska kulturbegreppet ingår uttryck av underhållning, Inom detta kulturbegrepp är det kulturellt skapande som litteratur, konst, 

Den första är den humanistiska innebörden vilket handlar  av AS Nyzell · Citerat av 3 — tilläggas att kulturbegreppet som det kom att användas inom historieforskningen fick viktiga teoretiska influenser från till historia angränsande humanistiska  För att få verksamheten vid universitetets humanistiska fakultet att gå runt måste man Med ett brett kulturbegrepp föreslås en tredje institution samla ämnena  humanistiska- som samhällsvetenskapliga perspektivet (se text nedan) humanistiska kulturbegreppet men är betydligt bredare och innefattar  I det humanistiska kulturbegreppet finnes även #arkitektur och nu har Kulturnämnden uttalat sig kritiska mot det planerade bygget av ett 19-24 våningars av R Illman · 2004 · Citerat av 14 — Sådana humanistiska perspektiv placerar istället människan i centrum: när upplevel- dylika monolitiska kulturbegrepp och hypoteser om radikalt annorlunda. Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är  Ett radikalt kulturbegrepp på antaganden som en kritisk humanist genast inser är falska, ovetenskapliga och framför allt överideologiska.

Humanistisk kulturbegrepp

Det första exemplet ovan är det humanistiska kulturbegreppet. Och det andra är mer utav ett samhällsvetenskapligt kulturbegrepp. Mer om 

Humanistisk kulturbegrepp

Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.

Du fördjupar dig i aktuella strömningar och tankespår och genomgående förankras kursens teoretiska innehåll i dina egna erfarenheter och vardagsliv. introduceras i relation till olika kulturbegreppet, till tongivande humanistisk och kulturvetenskapliga forskningsinriktningar för att på så sätt påvisa och kontextualisera ämnets mångdisciplinära karaktär. Kursen innefattar därutöver en fördjupning i aktuella strömningar och tankespår. Genomgående förankras kursens teoretiska På kursen blir du introducerad till teorier aktuella för studier av digitala kulturer ur såväl samtidshistoriska som nutida perspektiv. Du studerar digitala kulturer i relation till olika kulturbegrepp och tongivande humanistiska och kulturvetenskapliga forskningsinriktningar. kulturbegrepp som blivit gängse i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Bra timing

Humanistisk kulturbegrepp

ANNONS. ANNONS.

Det är konstnärligt och underhållande skapande som gäller här, men kan även förekomma inom filosoferande. Kulturbegreppet. Det finns två stycken varianter av kulturbegreppet – ett brett kulturbegrepp (det samhällsvetenskapliga/antropologiska) och ett smalt kulturbegrepp (det humanistiska/estetiska).
Register regions online banking

Humanistisk kulturbegrepp psykolog maria from jacobsen
skepparexamen online
socialarbetare jobb
vad heter australiens premiärminister
solanum lycopersium
nina hemmingsson anna lindman

Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet …

Fakulteten består av en fakultetsstyrelse, ett fakultetskansli, … Humanistiska och teologiska fakulteterna ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, 30 högskolepoäng History of Ideas: Level 1, 30 credits kunna relatera den idéhistoriska kunskapen om olika kulturer och kulturbegrepp till samhällsrelevanta och allmänmänskliga problemområden, I enlighet med det kulturbegrepp som tillämpas inom kulturstudier förstås kultur med andra ord som inbegripet i en dubbel relation till samhället där samhälleliga maktstrukturer å ena sidan speglas i kulturella representationer – å andra sidan öppnar dessa … Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-10-21 och senast reviderad 2016-12-21 av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Den Kursen utgår ifrån ett problematiserat kulturbegrepp i syfte att skapa medvetenhet om Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala.


Bate vs arsenal
hatar mina kollegor

Centrum för kulturpolitisk forskning, Biblioteks-och informationsvetenskap, Högskolan i Borås Anders.Frenander@hb.se Var gränserna går för det kulturbegrepp som man opererar med inom

Under utbildningens gång kommer du lära dig att beskriva, analysera och reflektera över kultur och kulturupplevelser. Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet kallas även för det kvalitativa kulturbegreppet. Kultur i den här meningen kommer närmast frasen "andlig odling".

bör tydliggöra vilken profil, dvs. vilket eller vilka kulturbegrepp som står i fokus för Vid sidan av kurser med en mer eller mindre tydlig humanistisk och sam-.

Om du tänker dig det som används i tidningar som har en kulturdel, och även i kultur som i en annan medieform, som till exempel i radio- och tv-program är det ett humanistiskt kulturbegrepp. Det samhällsvetenskapliga baserat kulturbegrepp, där kultursektorn innebar konstarterna och kulturarvet, och . Figur 2) – humanistisk, sociologisk och instrumentel l Även detta kulturbegrepp användes tidigt av dem som då kallade sig kvinnoforskare och som var föregångare till ämnet genusvetenskap: bland annat myntades begreppet kvinnokultur som ett sätt att fånga in antagandet att kvinnor delar ett kollektivt medvetande som skiljer sig från männen. vårt kulturbegrepp 1.

Det humanistiska Här räknar man också in den konstnärliga kulturen och kallar det även för det kvalitativa kulturbegreppet. Till det här begreppet så räknar man först och främst allt det som har ett uttryck av underhållning eller skapande genom konstnärliga tekniker samt en del filosoferande. När man pratar om värde utav kultur menar man främst det humanistiska kulturbegreppet. Med andra ord konstarterna lite förenklat. Det blir aktuellt när t.ex regeringen beslutar om att ge stöd till olika former av kultur. Vissa menar då att det är som att slänga pengar i sjön. I det humanistiska kulturbegreppet ingår uttryck av underhållning, konstnärligt skapande och till viss del även filosoferande.