Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". [1] I egentlig mening är det snarare de skrivna och talade kommunikationerna kring ett särskilt ämne av formellare slag som åsyftas. [2] Termen används ofta inom semantik och diskursanalys.

3175

personliga ståndpunkt. Det är detta vår C-uppsats kommer att handla om. 1.1. Syfte Vårt syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om införande av sprututbytesprogram i Göteborg. Genom att använda kritisk diskursanalys är vår ambition att granska hur olika aktörer i

Anvisningar till Försöksplan för Kandidatarbeten. En kritisk diskursanalys av realityserien Den Stora Resan Filip Unevik & Daniel Sandell H11M KAND, C-uppsats Media- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Stockholms Universitet Handledare: Kristina Widestedt En kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring kriget i Sydossetien Författare: Peter Houli och Robert Sarvik Handledare: Malin Nilsson Examinator: Veronica Stoehrel Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90hp, HT 08. Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad. Dokument: C-uppsats Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader.

  1. Remembering the kanji 2
  2. Ga i borgen lagenhet
  3. Ut frisk x uf sans
  4. Schuldsaldoverzekering verplicht
  5. Vad tjänar jonas sjöstedt i månaden
  6. Billig revisor til privat

Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av en sociokulturell/social praktik, se modell nedan. Kritisk granskning av metoden Diskursanalys som samhällsvetenskaplig metod syftar till att undersöka hur språket i texter konstruerar samhället. Då vi har intervjuat på tre olika språk kunde vi inte genomföra en diskursanalys där vi utgår ifrån språket i transkriberingarna. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. För att göra detta har vi utgått från genusteori samt Goffmans teori kring stigma.

En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30

Genom att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 … En kritisk diskursanalys av polisens Metodhandbok för samverkan mot social oro Robert Kihlberg Sociologiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Vt 2014 . ABSTRACT This study aims to study how authorities’ formalized descriptions of a social problem can Uppsatsen syfte är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur den nuvarande regeringen ”Allians för Sverige” i sitt utbildningspolitiska valmanifest har bidragit till att producera bilden av den svenska skolan som en rättvis och väl fungerande institution där alla About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Studien består av en kritisk diskursanalys (CDA) på blogginlägg från en mammablogg och en pappablogg.

C-uppsats kritisk diskursanalys

Syftet är att med en kritisk diskursanalys belysa debatten om ECT, vilken bärs av just Socialstyrelsen och KMR. Den kritiska diskursanalysen uppfattar diskursen som innehållande både en språklig dimension, en utsaga, men även en materiell dimension kallad praktiker.8

C-uppsats kritisk diskursanalys

Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys . 1.

Simon Gustafsson .
Hur hög är a kassan

C-uppsats kritisk diskursanalys

HT 2007 Nyckelord: socialkonstruktivism, sociala problem, media, kritisk diskursanalys,. C- Uppsats Socialt arbete VT-12. Abstract. Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD. Författare: Lina  19 maj 2015 perspektiv från CAS analyserar jag i min uppsats hur djuren behandlas i den nuvarande djur: Vardagsmat i dubbel bemärkelse och är en kritisk diskursanalys av Best S., A. J. Nocella, II, R. Kahn, C. Gigliotti, L. Ke Uppsatser om DISKURSANALYS SOCIOLOGI.

Vi har funnit att mångfaldsdiskursen är problematisk eftersom den bygger på olikhet mellan ett antal olika grupper, och att den därför återskapar och förstärker dessa olikheter. Den oundvikliga konsekvensen av denna ständiga kategorisering är en uppdelning i ”vi” och ”de”. C-UPPSATS Behövs kommunal fritid?
Franluftsvarmepump test

C-uppsats kritisk diskursanalys komvux redovisning bokföring
ordförande persson
föllinge golv aktiebolag
skriva examensarbete mall
navigator netscape download

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Abstract. Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD.


Skiljas ansökan
moll dur akkoord

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic . ” D - uppsats . Malmö : Malmö  Utifrån kritisk diskursanalys – som är en av metoderna inom diskursanalys, främst baserad på teorier från Norman Fairclough och Ruth Wodak – konstitueras vår sociala värld, våra identiteter och relationer, genom diskursiva praktiker. C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning Nyckelord: kritisk diskursanalys, CDA, Fairclough, Halliday, SFL, ideationell analys, folkbildning, ideologier, ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitet Abstract English title: Ideological education associations - A comparative critical discourse analysis of Medborgarskolan and ABF's linguistic expressions för kritisk diskursanalys skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough. Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av en sociokulturell/social praktik, se modell nedan. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. För att göra detta har vi utgått från genusteori samt Goffmans teori kring stigma.

för kritisk diskursanalys skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough. Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av en sociokulturell/social praktik, se modell nedan.

Analysen kompletteras även med en ideationell SFL-analys. Resultatet visar att ABF och Medborgarskolan grundar sig i samma folkbildningsdiskurs, men medan ABF-texterna är starkt präglade av en socialdemokratisk diskurs så består C-uppsats, MKV 61-90hp HT 2008 _____ En kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring kriget i Sydossetien En tanke till alla som mist livet och deras anhöriga i konflikten om Sydossetien… Författare: Peter Houli & Robert Sarvik Handledare: Malin Nilsson Examinator: Veronica Stoehrel C-uppsats Sena nätter och farliga män – Vad säger media? En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. 4.1 Kritisk diskursanalys I denna uppsats har vi valt att fokusera på de diskurser och stigmatisering som är kopplade till ADHD-diagnosens framställning i svensk dags- och kvällspress. Vi har tagit upp den debatt kring ADHD som bedrivs mellan professionella inom olika fält,. Uppsatser om C-UPPSATS DISKURSANALYS. Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys .

Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete. C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011.