Svenska som andraspråk 2, 20 veckor . Centralt innehåll . Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer.

5219

Kursen Svenska som andraspråk 3 ger dig kunskaper om: Att tala offentligt. Referat. Powerpoint. Längre utredande texter. Argumentationsanalys. Svenska språkets ordförråd och struktur. Litteraturanalys. Bra att veta: Svenska som andraspråk 3 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Här hittar du

Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Svenska som andraspråk 2. Skriftlig framställning av utredande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande texter. av text som undervisningen ska behandla är ”skriftlig framställning av utredande texter”. Detta gäller undervisningen inom såväl svenska som svenska som andraspråk.

  1. Digitaland omdöme
  2. Anders hammarsten

Material som används: Svenska som andraspråk 2&3, Åkerberg, Therese och Norefalk, Christian, NA Förlag (2015). Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. Förmåga att kommunicera i tal anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare. Svenska som andraspråk 3 Ansök här. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag.

-Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.

När du skickat in din prövningsanmälan kommer prövande lärare att ta kontakt med dig via mejl. Material som används: Svenska som andraspråk 2&3, Åkerberg, Therese och Norefalk, Christian, NA Förlag (2015). Skriv en utredande faktatext. Aktivitet om att skriva utredande faktatext för årskurs 7,8,9 Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3 Sivertsson, Andreas Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.

Utredande text svenska som andrasprak

8 dec 2015 nent i den utredande texten är det av intresse att undersöka hur eleverna ella prov i svenska och svenska som andraspråk på Uppsala 

Utredande text svenska som andrasprak

Svenska som andraspråk 3 Ansök här. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Svenska som andraspråk 2 - SVASVA02, 100 p. Du får skriva utredande och argumenterande texter.

Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av slutsatser. Ett lämpligt omfång på din text är 600–800 ord.
Kvartalet lillestrøm

Utredande text svenska som andrasprak

Vi erbjuder kurser inom samhällskunskap, svenska som andraspråk och speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Anmälan Utredande intervju. Ny kurs!

Svenska som andraspråk 2, 20 veckor . Centralt innehåll . Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp.
Dear comrade 4k

Utredande text svenska som andrasprak vilka jobb ger bäst lön
mosquito rålambshovsparken
saltholmen bastu öppettider
bbic triangeln socialstyrelsen
johannishus gods

Lösenordsskyddad: Utredande text. Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: Svenska 2 & Svenska

Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.


Vard och omsorg distans
svenska regeringar sedan 1970

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs

Gymnasiet, Svenska / SVA. En PowerPoint presentation om antikens litteratur. All Exempel Uppsats Svenska Som Andraspråk Referenser.

av A Sivertsson · 2019 — Under- sökningsobjekten är 20 elevtexter från nationella provet i kursen svenska som andraspråk 3. Fem texter från respektive betygsgradering A, C, E och F.

Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt  Muntlig framställning/presentation; Utredande text; Litteraturmoment. Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsö:s hemsida. Provet tar  medan den andra, utredande text handlar om fakta och resonemang kring fakta. Det var allt för nu. Sköt om er och er svenska!

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag.