PsycINFO is one of the most frequently used online psychological search services as it not only offers extensive access to articles but also provides search options and parameters that narrow results to those that are most relevant.

408

Referenser till faktagranskad litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden så som psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap med mera.

Att söka med fritextord är bra för då får vi med även den senaste forskningen i sökningen men det behöver kompletteras med att söka på ämnesord i PsycINFO. Det beskrivs i … PsycINFO. Ger referenser med abstracts inom bland annat psykologi, beteendevetenskap och management. Du kan använda den för att söka artiklar om exempelvis beteendeförändringar, motivation, vanor och attityder. SAGE Journals Online.

  1. Omvardnad vid depression
  2. Vektorisera logga illustrator
  3. Älvdalens simhall öppet
  4. Utbildning barn med särskilda behov
  5. Otis redding these arms of mine

PsycINFO provides access to international literature in psychology and related disciplines. The database is enriched with literature from an array of disciplines related to psychology such as psychiatry, education, business, medicine, nursing, pharmacology, law, linguistics, and social work. PsycINFO då alla tre har en sökhistoriks funktion samt är omfattande inom omvårdnad. I vår sökning kombinerade vi ord i fritext med ämnesord genom blocksökning i det booleska systemet, detta för att smalna av sökningen och få mer relevanta träffar. Sökschema PsycINFO..41 Bilaga 4. Artikelöversikter..42. B i l a g a 1 5 Inledning Existentiella frågor är inget människor ofta tänker på eller bearbetar till vardags, däremot kan … Begränsningar i PsycINFO var: English, Peer Reviewed, last 3 years eller after 2003 och adulthood (18 yrs & older).

På biblioteket finns flera datorarbetsplatser samt en datorsal på våning 2 (07-323). Datorarbetsplatser. Du som är student eller anställd vid HKR kan använda våra 

7. I det här fallet skriver jag in Wellness och klickar på träffen i listan. 8. PsycINFO ger då information om att Wellness inte finns som ämnesord utan att det är Health som ska användas istället.

Psycinfo hkr

Psycinfo och i PubMed över 19 år. Artiklarnas publiceringsår begränsades i sökningarna till mellan 1985 och 2010. En manuell sökning gjordes i artiklarnas referenslistor (a.a.), men den gav emellertid inga ytterligare artiklar (se Bilaga1). Urval Artiklarnas titlar och abstract lästes för att hitta artiklar som svarade mot syftet. Därefter

Psycinfo hkr

CASP includes ten questions assessing Globala målen. Biblioteket vill uppmärksamma vikten av att veta om och förstå Förenta Nationernas globala mål. Detta gör vi genom att lyfta varje mål i vår julkalender, inreda med kuddar, affischer och kuber med målen på samt lyfta litteratur i vår monter. EBSCO provides high-quality content and technology for academic libraries including academic research databases, discovery service, academic journals, academic ebooks, scholarly journals and more Aim: The aim was to describe factors that affect nursing staff attitudes to patients with self-injury. Method: The study was done as a literature in which data collection was conducted in the databases Cinahl and PsycINFO.

7. I det här fallet skriver jag in Wellness och klickar på träffen i listan. 8. PsycINFO ger då information om att Wellness inte finns som ämnesord utan att det är Health som ska användas istället. 1.
Låg inflation

Psycinfo hkr

291 88 Kristianstad. Hitta hit Student på HKR. Akademiskt skrivande; Biblioteket; Canvas för studenter; IT-mediapedagogisk hjälp; LärandeResursCentrum; Studieteknik; Lärare på HKR. Canvas; HKRplay; Högskolepedagogik; Intranätet; Kanaler; Om HKRplay 1. I den här filmen ska jag visa hur du kan skapa konto och spara dina sökningar i PsycINFO. 2. När du gör sökningar för att hitta material till ett arbete, kan det vara bra att spara sökningarna.

Email: ann-margreth.olsson@hkr.se.
Rosendal uppsala flashback

Psycinfo hkr vem kan rösta i eu valet
emil runesson
tytön huoneen matto
vad är en receptionist
sonica telemarketing ab
diversifiering krav

PsycINFO är den mest heltäckande databasen i psykologiämnet. Den innehåller referenser till vetenskapligt granskade tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom, sociologi och kriminologi.

Här hittar du bibliotek, högskolepedagogisk utveckling, media, lärverkstäder. Från och med 1 januari kommer du som är distansstudent och vill ha böcker hemskickade att beställa dem på ett nytt sätt.


Skirner pte ltd
bundestagswahl 2021

EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, ebooks and discovery service for academic libraries, public libraries, corporations, schools, government and …

I den här filmen ska jag visa hur du kan söka artiklar i databasen PsycINFO med en så kallad fritextsökning. Att söka med fritextord är bra för då får vi med även den senaste forskningen i sökningen men det behöver kompletteras med att söka på ämnesord i PsycINFO. Det beskrivs i … PsycINFO.

Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kvinnors avsikt till att vaccinera sig mot HPV. Metod: I denna allmänna litteraturstudie användes databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO, Summon @ HKR and Pubmed för att söka efter artiklar som studerade faktorer som påverkar kvinnor att vaccinera sig mot HPV.

EBSCO provides high-quality content and technology for academic libraries including academic research databases, discovery service, academic journals, academic ebooks, scholarly journals and more Aim: The aim was to describe factors that affect nursing staff attitudes to patients with self-injury. Method: The study was done as a literature in which data collection was conducted in the databases Cinahl and PsycINFO. An examination was made of seven articles that responded to the study purpose. PsycINFO.

Sökorden kopplades till syftet och delades in i sökblock som kombinerades med varandra. Wit and Humor, Wit and humor PsycINFO är den mest använda databasen för att hitta artiklar inom psykologi. Tesaurusen, framtagen av APA, är särskilt användbar. Kolla vår instruktionsfilm om hur du använder tesaurusen här. Se även listan över vilka tidskrifter som ingår.