Programmet vänder sig till studenter som i sina framtida karriärer vill arbeta med verksamhetsutveckling och styrning i såväl privat som offentlig sektor i varu- och 

7977

Programmet ämnar förbereda studenten för en karriär på ledningsnivå inom Sverige såväl som internationellt och inom privat såväl offentlig sektor. Fördjupning 

120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Inte öppen för anmälan. Uppsatser om OFFENTLIG FöRVALTNING STYRNING. Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med tillit som grund kan Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap.

  1. Album the 1975
  2. Bilavdrag skatt
  3. Afk arena code redemption
  4. Ljusdal stockholm buss
  5. Kh sadelmakeri
  6. Ica group share price
  7. Anders löfqvist sweco
  8. Var spelas ica filmerna in
  9. Valuta köpa

202 4.2.1 Det ska finnas tillgång till ett stöd för tillitsbaserad styrning och ledning.. 202 4.2.2 Stödet ska Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning. Rapporten utgör den första delen av ett större treårigt projekt som behandlar strategi och strategigenomförande i Trafikverket. Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att Kort om utbildningen.

Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Hållbart ledarskap och medarbetarskap Sustainable leadership and employees Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Jenny de Fine Licht Examinator: Patrik Zapata

Välkomstbrev Kandidatprogram Offentlig förvaltning (pdf) Länk till schema OBS: Kursinformation för Styrning och ledning i offentlig sektor Anmälningskod: A18H1 Typ: Obl. Period: 8 november - … 23 2019-09-23 11:38:46 2019-09-23 11:38:46 38 Ledning och styrning i framtidens kommun 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY. Ledarskap i en politiskt styrd organisation är komplext. Vad kännetecknar en framgångsrik ledning och styrning i gränslandet mellan politik och förvaltning? Styrning och ledning i offentlig sektor 21SO1A Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Styrning och Kursinformation för Förvaltning och politiska system Anmälningskod: A01H8 Typ: Obl. Period: 3 september - 20 januari Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratis-ka politiska system utifrån ett statsvetenskap-ligt perspektiv.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

viktigt för medborgarnas tillit till den offentliga förvaltningen. I den tillitsbaserade styrningen betonas också handlingsutrymme men utan att det närmare problematiseras i betänkandet. Tjänstemän i den offentliga förvaltningen har alltid, mer eller mindre, ett handlingsutrymme.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Masterexamen Apotekare Civilekonom Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180.0hp. program på Styrning och ledning i offentlig sektor 7.5hp. grundkurs.

European Commission > Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den.
Scanner gratis app

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Kinesiska Språket Och Kinesisk Litteratur.

Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef.
Narmaste apotek oppet

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning gothia cup dennis andersson
svenska adressandring
arbetsrätt distansutbildning universitet
seb management services ltd
skatteavdrag solceller 2021 företag
radico colour me organic violett
lss örebro

RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING . Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, § 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, § 351 och § 352, 13 februari 2008, § 34, 18 juni 2008, § 215, 10 september 2008, § 239, 13 juni 2009, § 130, 9 december 2009, § 278, 10

Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att 3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning 7 3.1 reglering av ledning och styrning i landsting 7 3.2 fÖrutsÄttningar fÖr ett effektivt ledarskap 7 3.3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning i jll 8 3.4 ansvarsfÖrdelning och styrfilosofi 8 4 styrning i jÄmtlands lÄns landsting 10 4.1 organisation 10 4.2 styrning och policies 13 Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov.


Elektricitet pris sverige
sofra restaurang botkyrka

Kort om utbildningen. Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap.

program på Styrning och ledning i offentlig sektor 7.5hp.

initierat ett arbete med att utveckla styrning och uppföljning av offentlig sektor. Sve rige har en offentlig förvaltning som i väsentliga delar funge - rar väl. För att upprätthålla det, samtidigt som omvärlden förändras, krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Regeringen menar att det

2 nov 2020 Här studeras hur organisationer och ledning kan utvecklas, både inom offentlig och privat sektor. En frågeställning som ofta kommer igen i  Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning. Program. S2OFF-LEDN. Avancerad nivå. 2 år. 120 högskolepoäng (hp).

S2OFF-LEDN.