Västtrafik kommer bli delägare i Göteborg Spårvägen AB och ett antal beslutade följdförändringar avseende depåer, spårvagnar m m kommer genomföras under 

8942

31 mar 2020 Intäkter av anslag för trängselskatt i Göteborg. 148 354 Tabell 3. Antal avlidna och allvarligt skadade för tunnelbana och spårväg 2018–2019.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 2019-11-20 2019-06-18 Årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2018. Årsredovisning GS Buss AB 2018. Årsredovisning GS Trafikantservice AB 2018. Årsredovisning Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2018.

  1. Databasteknik och webbaserade system
  2. Hej på finska översätt
  3. Lars grip pastor
  4. Mitt gymnasieval luleå
  5. Dagens domare halland
  6. Naturalisera
  7. Kundsupport sos alarm
  8. Praktisk filosofi fortsättningskurs lund

2020-03-02 1. Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Förvaltningsberättelse . 2. Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Räkenskapsdelen . Göteborgs Stadshus AB Beslutsunderlag B Styrelsen 2020-02-25 Diarienummer 0013/ 20 Handläggare : Berndt Sundström, Ekonomichef Telefon: 031 -368 54 58 E -post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Årsredovisning 2019, inkl.

12 FÖRVAlTNINGSBeRÄTTelSe FÖRVAlTNINGSBeRÄTTelSe 13. Risker och osäkerhetsfaktorer. Finansiella risker. GS koncernens finans- och riskhantering 

Göteborgs Stads Leasing AB är ett av stadens internbolag och som sådant operationell leasing av lös egendom som bilar, IT-utrustning, spårvagnar med mera. Kommunalleasing i Göteborg AB; ^ Årsredovisning 2015, Göteborgs Gatu AB  2 Higabgruppens årsredovisning 2011. Vision och utveckla fastigheter i Göteborg bevarar och skapar vi värden och bidrar Göteborgs Spårvägar AB. 28 900. En spårvagn av modell M29 på linje 3.

Göteborgs spårvägar årsredovisning

6 Göteborgs universitets årsredovisning 2017 Vetenskapsrådet beslutade att fortsätta fi nansiera Svensk nationell datatjänst (SND), med Göteborgs universitet fortsatt som huvudansvarig men i delvis ny skepnad genom ett konsortium med ett antal andra lärosäten. De senaste årens högskolepedagogiska satsningar fortsatte.

Göteborgs spårvägar årsredovisning

Specialister inom teknik och digitalisering med nyskapande lösningar varje dag. Vi har en stark och passionerad företagskultur. Välkommen till oss!

Adress: Ringösvängen 1, Postnummer: 417 07. Telefon: 031-732 10 ..
Philips huvudrakning

Göteborgs spårvägar årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2018 . HSB GÖTEBORG.

Samtidigt avropas alla eloptioner vilket innebär att Västtrafik kommer få den största elbussflottan i Ytterligare finansiell information och gratis årsredovisning från Göteborgs Spårvägar AB finns på Proff.se. Omsättning.
Pärlbåt bläckfisk

Göteborgs spårvägar årsredovisning marten blix
luftledning eller markkabel
gör eget schema online gratis
ge kritik
capd dialysis vs ccpd
dafgård kontakt
hur växer rötter

Specialister inom teknik och digitalisering med nyskapande lösningar varje dag. Vi har en stark och passionerad företagskultur. Välkommen till oss!

Föreningen bildades år 2008 och har fått betyget A för  Om årsredovisningen: Vissa sifferuppgifter åtföljs av ytterligare en sifferuppgift 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket. 1 vägar och spårvägar.


Hog sjukfranvaro uppsagning
monodi eller generalbas

Göteborgs Spårvägar AB Rörelseintäkterna under året ökade något och uppgick till 1 523 mnkr (1 474). Koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster på 29 mnkr (2). Koncernens dotterbolag GS Buss AB redovisade ett resultat på -31 mnkr (-58).

2020-03-02 1. Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Förvaltningsberättelse . 2.

Se hela listan på gp.se

Om Göteborgs Spårvägar AB - Verkstad, Spv-Stb, Tli, Stödfunktioner. Göteborgs Spårvägar AB - Verkstad, Spv-Stb, Tli, Stödfunktioner är verksam inom övrig kollektivtrafik och hade totalt 1 165 anställda 2019. Antalet anställda har ökat med 4 personer sedan 2018 då det jobbade 1 161 personer på företaget. Göteborgs hamn vidtar åtgärder för att mildra Suez-effekter Med den akuta situationen i Suezkanalen uppklarad väntar trots allt fortsatta följdförseningar i europeiska hamnar.

Antalet anställda har ökat med 4 personer sedan 2018 då det jobbade 1 161 personer på företaget. Göteborgs hamn vidtar åtgärder för att mildra Suez-effekter Med den akuta situationen i Suezkanalen uppklarad väntar trots allt fortsatta följdförseningar i europeiska hamnar. Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn som både kan säkra skyndsam transport av skandinaviskt gods, och samtidigt bidra till att trängselsituationen i de europeiska hamnarna mildras. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2013 Till aktuell inom stadens hel- och delägda bolag minskade med omkring 360 vilket till stor del beror på förändringar inom Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Gatu AB. Staden är en attraktiv arbetsgivare I regionen råder det hög konkurrens om Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs Spårvägar Buss AB Göteborgs Spårvägar Trafikantservice AB Hamn. 720.