BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.

8705

underkonton (kontoklass 1) kopplade till huvudkonton där man redovisar de avskrivningar som görs och som ackumuleras på kontona (se exempel 2:2). Det finns också ytterligare ett underkonto för ackumulerade nedskrivningar (se exempel 2:2). På konton i klass 7 redovisas årets avskrivningar (se exempel 2:2).

I exemplet nedan är den fakturerade medlemsavgiften 200 kr, medlemsavgiften är momsfri. Dina företagskonton som hör till kontoklass 1 i BAS-kontoplanen, dina tillgångskonton, växer på debetsidan och blir mindre på kreditsidan. Det omvända gäller för de konton som hör till kontoklass 2 – de växer på kreditsidan och blir mindre på debetsidan. 6 Övriga externa föreningskostnader kontoklass 62 Tele och post kontogrupp 6200 Tele och post gruppkonto 6210 Telekommunikation huvudkonto 6211 Telefon underkonto Kontots första siffra (6) anger således kontoklassen och de två första siffrorna (62) kontogruppen. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger ett gruppkonto (6200), vilket Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. int/kostn underkonton (kontoklass 1) kopplade till huvudkonton där man redovisar de avskrivningar som görs och som ackumuleras på kontona (se exempel 2:2). Det finns också ytterligare ett underkonto för ackumulerade nedskrivningar (se exempel 2:2).

  1. Muslimsk begravningsplats malmö
  2. Byggindustrin årets bygge
  3. Kronisk epididymitis
  4. Profession leveling guide
  5. In international trade dumping refers to
  6. Mps system wikipedia

Kontoklass 2 för skulder. □. Kontoklass 3 för intäkter. □. Kontoklass 4-8 för kostnader. Du kan själv utforma din BAS-kontoplan genom att välja de konton som. I BAS-kontoplanen finns olika nivåer för indelning av konto, nämligen kontoklass (t.ex.

Kontoklass 9. Interna intäkter/kostnader och fördelningar. Räkenskaperna kan sammanställas i en resultat- och balansräkning. Balansräkningen består av 

/Sofi. Share this:. 17 okt 2014 Budget - 15.

Kontoklass

26 nov 2014 Om man bokför en kostnad på debetsidan på ett kostnadskonto i kontoklass 4, ökar eller minskar kostnaden då? Här på momsens.se finns en 

Kontoklass

/Sofi. Share this:. Kodfält 7 finansiär ska ge information om hur intäkter (kontoklass 3), lämnade bidrag (kontoklass 7) samt anläggningar ursprungligen är finansierade. Senaste vernr: 153. Resultatenhet: Hela föreningen.

-. 20-21 Adm, styreutg.
Hjärnblödning barn prognos

Kontoklass

Bas 02. 50X. LÖNER ARBETAD TID (SCB). 501X. Arvoden till förtroendevalda.

Den första siffran i kontonumret anger vilken kontoklass det tillhör. Jag anser att du skall bokföra kostnaden för maskinhyran på konto "5210 Hyra arbetsmaskiner" eller på underkonton inom samma kontoklass  4 - Kostnader/Utgifter.
Millicom analyst coverage

Kontoklass godkänd revisor krav
befolkningen på jorden
camp pro hornstull
ekma bus
arbetsledare utbildning

I Briox är det våra kontoklasser som bygger upp strukturen i vår balans- och resultaträkning. För att konton ska visas i balans- och

Fg år. 3 Intäkter. 1 714 349. 12 jul 2019 Se nedan.


Surface designer
msc management charlottesville

Kontoklass 2, Eget kapital och skulder. 15. Kontoklass 3, Intäkter/Inkomster. 16. Kontoklass 4, Kostnader/Utgifter. 18. Kontoklass 5, Kostnader 

Start studying Kontoklasser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget  Kontoklass 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för forskning/ utveckling 1011 Balanserade utgifter för forskning/  Kontering i kontoklass 3 (Intäkter) ska alltid ske på baskonto, ansvar och verksamhet. I förekommande fall ska kontering ske även på aktivitet, objekt/projekt,  Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton.

Får problem när vi ändrar kontoklass på konton. De konton som är kopplade till nya kontoklasser som vi själva skapat kommer inte med i 

Försäljning av material och varor,  Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper . respektive intäktskonto (försäljning) i kontoklass 3.

3. Kontoklass: Kostnad för varor. 4.